Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések

Öko turista kisokos

Ezidáig, a hozzánk ellátogató kedves vendégek, turisták számos okos, érdeklődő kérdést tettek fel nekünk, hogy megismerjék e páratlan szépségű vidéket. Ezen kérdések közül összegyűjtöttük a leggyakoriabbakat, amelyek mankóul szolgálhatnak mindazok számára, akik felfedeznék a Vendvidéket, szlovén Rába-vidéket és legkisebb ékkövét: Orfalut. Fogadjátok szeretettel!

? „Orfalu ?! Hogy micsoda ?!”

Magyarország nyugati peremvidékén, hangosan zúgó folyók és halkan csörgedező patakok által szabdalt mesebeli tájon, ott ahol a vizenyős völgyek és kavicsos dombok, varázslatos erdők és színes rétek váltják egymást; Ott, ahol a szemet gyönyörködtető, szívet megdobogtató, idegrendszert kisimító hatalmas zöldfelületek néznek farkasszemet az ég ezerszínű kékjével…ott fekszik Orfalu, vagy, ahogy ott hívják szlovén nevén: Andovci. Orfalu ugyanis a néprajzilag jól elkülöníthető Vendvidék, szlovén Rába-vidék legkisebb ékköve. Lakói, a vendek, a magyarországi szlovének régóta itt élnek a természettel harmóniában. Sajátos kultúrájuk, nyelvük máig fennmaradt. Gazdálkodásukkal alakították és alakítják ugyan a tájat, de ennek a gazdálkodásnak köszönhetően bővelkedik természeti kincsekben e vidék. E csodás falu és a vidék is a történelmi múltjának köszönhetően, meg tudta őrizni érintetlenségét, mivel határsávként elzárt település volt.
A falu jelenlegi lakói is harmóniában élnek e csodás természettel, mezőik, erdőik ugyanúgy az otthonuk, mint a lakóházuk. Szlovénok és nem szlovén ajkúak, mind szorgosan munkálkodnak, földjeiken, erdőikben, vagy e csodás vidék értékeinek megőrzéséért. Orfalu hangulatos szálláshelyeket, és különböző színes és változatos kikapcsolódást, szolgáltatást nyújt a faluba érkező kedves turisták számára. Orfalu község honlapján a kedves érdeklődő tovább tájékozódhat:
https://www.orfalu.hu/

? „Vendvidék?” „Ez nem az Őrség?”

Nem, nem az Őrség. Orfalu a csodálatos Őrséggel szomszédos, de már a néprajzilag jól elkülöníthető Vendvidék, másik nevén szlovén Rába-vidék része. A vidék az ott lakó- máig fent maradt sajátos kultúrájú és nyelvű – vendekről, magyarországi szlovénekről kapta nevét. Ebben és településszerkezetében is különbözik az Őrségtől. Akit e rövid válasz nem elégített ki, az az itt feltöltött történeti kitekintőből tovább tájékozódhat kattintás után:

? Történeti és nyelvi kitekintés ?

? „Ez itt a Nemzeti park?”

Ez egy nagyon jó kérdés. Igenis meg nem is. Na de hogyan? „A nemzeti park a Természetvédelmi Világszövetség meghatározása szerint olyan terület, amelynek ökológiai egységessége megőrzendő a jelen és a jövő generációi számára;”1

„Az Őrségi Tájvédelmi Körzetből 2002. március 1-jén hozták létre Magyarország tizedik nemzeti parkját, az Őrségi Nemzeti Parkot,(mely egy állami szervezet) amely magába foglalja az Őrséget, a Vendvidéket (szlovén Rába-vidéket) a Rába folyó völgyét és Szentgyörgyvölgy környékét. Összesen 43 927 hektáron 44 település határát öleli fel. Teljes területe az Európai Közösségben védett, Natura 2000-es minősítésű, ebből 3104 hektár fokozottan védett.”2

„Néprajzi tájakat tekintve az Őrségi Nemzeti Park 4 tájegységet érint: a Szlovén Rábavidéket (Vendvidéket), a „történelmi” Őrséget, a Belső-Őrséget és a Külső-Őrséget.”3

Az alábbi térképen jól látszik, az Őrségi Nemzeti Park „területe” tehát az általa megőrizni kívánt területek, amelyek páratlan természeti kincseket, hagyományos gazdálkodást, sajátos kultúrát hordoznak magukban, és amelyek közé Orfalu is beletartozik.

4

Az Őrségi Nemzeti Parkot tehát nem úgy kell elképzelni, hogy van egy kapu, amelyen belépve az Őrségi Nemzeti Parkban vagy konkrétan, hanem az általa megőrzendő területeket jelzi, tehát amelyek az Őrségi Nemzeti Park természetvédelmi kezelése alatt állnak.  Természetesen vannak az Őrségi Nemzeti Parknak saját tulajdonú területei is, de számos magánterületet is magába foglal az Őrségi Nemzeti Park „területe”, azaz az általa megóvni kívánt természetvédelmi területek.

? Lehet e itt gombát szedni?

Orfalu erdői országos jelentőségű védett természeti területetek. Részei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek hálózatának a Natura 2000-es hálózatnak. Kiemelt szereppel bírnak természetvédelmi, gazdasági és tájképvédelmi szempontból.5

Na de mi az a Natura 2000?

A Natura 2000 egy olyan összefüggő európai ökológiai hálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhely-típusok, közösségi jelentőségű állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását, és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához.6

A fentieket alapul véve, a következő törvények szabályozzák a védett, és Natura 2000-es területeken való gombagyűjtést, ill. bármilyen termény gyűjtését, ami egyben erdei haszonvétnek is minősül. A 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről. A fent említett törvények tartalmazzák az erdei haszonvételek általános szabályait, melyek a következők:

42. § (1) Gomba, vadgyümölcs, gyógynövény gyűjtése, illetve forrásvíz elhordása

a) az állam 100%-os tulajdonában álló erdőben az egyéni szükségletet meghaladó mennyiségben erdőgazdálkodó előzetes írásbeli hozzájárulásával,

 b) az állam 100%-os tulajdonában nem álló erdőben a haszonvételi joggyakorló előzetes írásbeli hozzájárulásával.

Ha jogszabály másképpen nem rendelkezik, egyéni szükségletnek minősül személyenként, naponta legfeljebb a) 2 kg gomba, b) 2 kg vadgyümölcs vagy c) 2 kg gyógynövény gyűjtése7

Mivel Orfalu erdői országos jelentőségű védett természeti területetek, ezért vonatkozik rájuk a természetvédelmi törvény is. Az erre vonatkozó része így hangzik:

38. § (1) Védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges különösen:

a) kutatás, gyűjtés, kísérlet végzéséhez, kivéve, ha a kutatást országos jelentőségű védett természeti területen az igazgatóság végzi;8

Ezen jogszabályok alapján tehát gombagyűjtéshez is a természetvédelmi hatóság engedélyét kell kikérni, illetve magánerdőkben (Orfaluban sok ilyen van) az erdőgazdálkodó előzetes írásbeli engedélye is szükséges hozzá. Illetve a másik opció: az „ott szép ahol van” és „mindent a szemnek” elv alapján gyönyörködhetünk a Vendvidék, szlovén Rába- vidék gazdag, látványos gombafaunájában.

? Itt magánházak vannak? Szabad azokat fényképezni?

Orfaluban nagyrészt magánházak találhatók, így a fotózásra vonatkozó kérdést mindig konkrétan a tulajdonos/oknak kell feltenni. A szolgáltatásokat általában mindig tábla jelzi, az egyes szolgáltatásoknál is egyénileg külön kell érdeklődni a fotózási lehetőségekről.

? Mit jelent konkrétan az Öko-turizmus?

Az Öko- turizmus magyarázatára számos megfogalmazás létezik.

Az  IUCN (a világ hivatalos természetvédelmi szervezete) Ökoturizmus Programjának megfogalmazása szerint: „az ökoturizmus a környezetért felelősséget vállaló utazás és látogatás a viszonylag zavartalan természeti területeken, azok természeti, valamint jelen és múltbeli kulturális értékeinek élvezete és értékelése céljából, úgy, hogy kíméli azokat a látogatás káros hatásainak mérséklésével, valamint a helyi népesség társadalmi, gazdasági előnyökhöz juttatásával”9

A Konferencia Ökoturizmus szekciójának jelentése szerint:

„Az ökoturizmus egyúttal egy szemléletet is jelent, amely a turizmus valamennyi formájának fenntarthatóvá tételét célozza, hogy a turizmus járuljon hozzá az ökoszisztéma megőrzéséhez vagy helyreállításához, és ne járjon negatív hatásokkal a természeti erőforrásokra.”10

Az egyik igen gyakran emlegetett definíciót az USA-beli Ecoturism Society fogalmazta meg, mely szerint: „Felelősségteljes utazás természeti területre, mely védi a helyi természeti és kulturális értékeket, valamint hozzájárul a helyi lakosok életminőségének javításához és az értékek megőrzéséhez.”.11

Orfalu érintetlen természeti környezetének megóvása érdekében nagyon fontos tényező, hogy az ide érkező kedves látogatók a természet felfedezése közben, vagy bármely szolgáltatás igénybevételét öko-turista szemlélettel átitatódva, figyelve a környezetre, a természetre, ezt lehetőleg a gyakorlatban is elültetve járuljanak hozzá a vidék érintetlenségének, gazdag élővilágának megőrzéséhez.

? Na de mit tehetek én egymagam? Hogy válhatok öko-turistává, vagy legalább szemléletmódban hozzá közelebb állóvá?   Konkrétan mivel járulhatok hozzá az érintetlen természeti környezet megóvásához?

Alábbiakban összegyűjtöttünk pár tippet, amik segíthetnek abban, hogy öko-turistává válj, mert napjainkban egyre inkább büszke lehet magára az, aki a természetre odafigyel. Ez által közvetve megtanulhatunk embertársainkra is jobban odafigyelni.

 • „ Ott szép ahol van” „mindent a szemnek”

Orfalu gazdag élővilágának megfigyelése csodálatos élmény, de mielőtt leszakítanál bármit is, mindig gondolj arra, hogy nemsokára így elhervad. Gyűjtés helyett ezért a legjobb ötlet a fényképezés! Ma már mobiltelefonnal is csodás képeket lehet készíteni. (gyűjtéshez amúgy is engedély szükséges: lsd. 4-es kérdés-választ) Így a virág, gomba stb.. tovább élhet élőhelyén, te pedig fénykép formájában hazaviheted magaddal, és akár tíz év múlva is gyönyörködhetsz benne.

 • Csak a kijelölt úton haladj!

Orfalu rétjei, erdői nagyrészt magánterületek, (mégha sok esetben nincs is kerítés) ezért ezt tiszteletben tartva, mindig az úton közlekedj, illetve a kijelölt turista útvonalakon)

 • Ne zavard az élővilág nyugalmát!
 • Ne szemetelj! Mielőtt eldobnád a szendvicses szalvétát, üdítős flakont vagy kiköpnéd a rágógumidat, gondolj arra, hogy elfér az a táskádban is és nem is lesz nehezebb általa.
 • Bátran kérdezz, ha valamit meg szeretnél tudni!
 • És utolsóként: Ha valóban mélyen szeretnél a természettel kapcsolódni, legelőször is nyisd ki a szíved, csendesedj el, és hidd el, hogy valami megfoghatatlan, mély élményben lesz részed! 🙂

Felhasznált források:

 1. https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzeti_park
 2.  https://hu.wikipedia.org/wiki/%C5%90rs%C3%A9gi_Nemzeti_Park
 3. https://www.etui.hu/upload/503DE63E59E620DF25CE787FEAEB37DD/wysiwyg/file/HARM%C3%93NIA%20-%20%C5%90NP.pdf
 4. https://www.gatterfogado.hu/orsegi-nemzeti-park
 5. Erdészeti útmutató az őrségi és vendvidéki erdők természetvédelmi megközelítésű tervezéséhez és gondozásához, 66.o.; Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság Őriszentpéter, 2011.
 6. Gyakori Kérdések | Natura 2000
 7. A 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről
 8. Az 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
 9. http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/okoturizmus/okoturizmus_strategia_X.pdf 12 .o.
 10. http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/okoturizmus/okoturizmus_strategia_X.pdf 12.o.
 11. http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/okoturizmus/okoturizmus_strategia_X.pdf 12.o.